ราคาเท่าไร

ราคาของมู่ลี่ไม้ ขึ้นอยู่กับชนิดของไม้และขนาดของพื้นที่ ความกว้าง ความสูงของ หน้าต่าง ประตูหรือช่องแสง     
อุปกรณ์เสริมในการใช้งาน เช่น รุ่นโซ่ ราคาจะแพงกว่ารุ่นเชือก หรือแบบมอเตอร์ ราคาจะแพงเพิ่มขึ้น ชนิดของไม้ที่เลือก เช่น ไม้บาสวูด ไม่รามิน หรืออื่นๆ  

ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลง กรุณาสอบถามอีกครั้ง ไม้บาสวู๊ด ราคาเริ่มต้น ราคา 1,250 บาท/ตรล. 
ราคา 1,590 บาท/ตรล = แบบโซ่วน (เปลี่ยนเป็นโซ่นิเกิลเพิ่ม 150 โซ่สแตนเลส 250บาท/ชุด)
 
Visitors: 13,967