ข้อดีมีอะไรบ้าง

ข้อดีของมู่ลี่มีอะไรบ้าง  มู่ลี่ไม้คือม่านอีกชนิดหนึ่ง สำหรับกันร้อน กันแสง กันแดด ปิดบังสายตา ความแตกต่าง

ข้อดีของมู่ลี่ไม้ มีอะไรบ้าง     

ตกแต่งบ้าน ให้สวยงาม เป็นเฟอร์นิเจอร์สำหรับตกแต่งบ้าน มองเรียบร้อย เป็นระเบียบ สวยงาม ทันสมัย เป็นที่นิยมสำหรับการตกแต่งบ้าน    

สร้างบรรยากาศอบอุ่น และผ่อนคลาย เนื่องจากความเป็นไม้ ที่เป็นเป็นสิ่งที่มนุษย์คุ้นเคย สัมผัสและเกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวัน ไม่ว่าจะเป็นที่พัก ที่อยู่อาศัย เครื่องตกแต่งบ้าน เฟอร์นิเจอร์ เครื่องใช้ไม้สอย และสิ่งอำนวยความสะดวก หลายสิ่งหลาย มู่ลี่ทำจากไม้ การตกแต่งบ้านจะช่วยสร้างและเสริมให้ได้รับบรรยากาศที่ต่างจากวัสดุอื่น    

อากาศถ่ายเท มู่ลี่เมื่อพลิกองศาใบในระดับที่พอเหมาะ อากาศสามารถไหลผ่านหมุนเวียนได้ ทั้งที่ยังทำหน้าที่ กันร้อน กันแสง กันแดด รวมถึงการมองเห็นจากสายตาคนภายนอกได้อยู่    

ไม่อมฝุ่น ทำความสะง่าย แค่ปัดหรือดูดฝุ่นก็พอ จึงเหมาะกับเกือบทุกห้องที่ต้องการ ไม่ว่าจะเป็น ห้องพักผู้ป่วย โดยเฉพาะผู้เป็นภูมิแพ้ฝุ่น ห้องเด็กอ่อน ห้องพัก ห้องอาหาร ห้องนอน บ้านพักรับรอง โรงแรม สถานที่ต่าง


Visitors: 13,968