การวัดพื้นที่

การวัดพื้นที่ งานติดตั้ง เพื่อความเหมาะสม สวยงาม ลงตัว ต่อการใช้งาน การวัดขนาดจำเป็นต้องวัดเผื่อทั้งความกว้างความสูง เพื่อลดปัญหาหรือสิ่งที่จะเกิดหลังการติดตั้ง

ด้านบน

วัดเหนือขอบวงกบ ประตู หน้าต่างหรือช่องแสง 25-40 ซม.ตามความหนาเมื่อมีการรูดเก็บ ให้พ้นแนวบนของวงกบ เพื่อให้มองเห็นด้านนอกอย่างเต็มพื้นที่ และให้พ้นแนวมุ้งลวดบานเปิด(ถ้ามี) เพื่อจะไม่กระทบเมื่อต้องการเปิดมุ้งลวดหรืออื่นที่อาจมีผลเกี่ยวเนื่อง

ด้านข้าง ซ้าย-ขวา

วัดออกด้านละ 5 ซม. ทั้ง ซ้ายและขวา เพื่อการสวยงามและการกันแสงที่อาจเล็ดรอดเข้ามา

ด้านล่าง

อาจวัดพอดีกับริมล่างสุดของกรอบวงกบสำหรับแนววงกบที่ต่ำกว่าระดับสายตา แต่ถ้าแนวล่างของวงกบอยู่สูง ควรวัดให้เลยขอบล่างลงมาอย่างน้อย 5 ซม.หรือตามความเหมาะสม

การคำนวณราคา

หลังจากได้ขนาดมาแล้ว เมื่อต้องการทราบราคา สามารถนำขนาดมาคำนวณราคาได้ โดยมีวิธีดังนี้

นำความกว้างมาคูณด้วยความสูงและคูณด้วย 1.2 (แปลงเป็น ตรล.) จะเท่ากับจำนวน ตารางหลา ให้นำจำนวนตารางหลามาคูณด้วยราคา

เช่นถ้ามู่ลี่ไม้ กว้าง 1.00 เมตร สูง 1.50 เมตร  ราคา 1.350 บาท/ตรล.

วิธีคือ

ความกว้าง 1.00X1.50 = 1.50X1.20=1.80X1,350 = 2,430 บาท

เท่ากับว่า มู่ลี่ชุดนี้ ราคา 2,430 บาท

 

Visitors: 13,968